Hepsini Okuyabilirsiniz

You’ve got the words to change a nation
Bir ulusu değiştirecek sözlerin var
but you’re biting your tongue
ama dilini ısırıyorsun
You’ve spent a life time stuck in silence
Sessizlik içinde sıkışmış bir hayat geçirdin
afraid you’ll say something wrong
yanlış bir şey söylemekten çekiniyorsun
If no one ever hears it how we gonna learn your song?
eğer kimse duyamayacaksa, senin şarkını nasıl öğrenebiliriz?
So come on, come on
öyleyse hadi , hadi
Come on, come on
hadi , hadi
You’ve got a heart as loud as lions
aslan gibi ‘sesli’ bir kalbin var
So why let your voice be tamed?
öyleyse neden sesinin yumuşamasına izin veriyorsun?
Baby we’re a little different
bebeğim biz biraz farklıyız
there’s no need to be ashamed
utanmana gerek yok
You’ve got the light to fight the shadows
Gölgelerle savaşmak için ışığa sahipsin
so stop hiding it away
Öylese onu gizlemekten vazgeç
Come on, Come on
hadi , hadi

I wanna sing, I wanna shout
Şarkı söylemek istiyorum , bağırmak istiyorum
I wanna scream till the words dry out
Kelimeler kuruyana kadar çığlık atmak istiyorum
so put it in all of the papers,

Öyleyse bütün gazetelere koyun

I’m not afraid
korkmuyorum
they can read all about it
Herkes okuyabilir

tonight we’re waking up the neighbours
gece komşuları uyandırıyoruz
while we sing away the blues
blues söylerken
making sure that we remember yeah
hatırlayacağımızdan eminiz, evet
cause we all matter too
çünkü bizler de önemliyiz
if the truth has been forbidden
eğer gerçek yasaklanmışsa
then we’re breaking all the rules
bütün kuralları yıkacağız
so come on, come on
öyleyse hadi, hadi
come on, come on,
hadi, hadi
lets get the tv and the radio
hadi televizyon ve radyoyu alalım
to play our tune again
şarkımızı bir daha çalmak için

Bize susmamız öğretildi, dürüst olursak kaybediceğimiz aşılandı. Çünkü doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ama doğruları söylemeden yaşamak da bir bakıma ölmek değil mi? Yavaş yavaş, içeriden.

Belki o an zorlanacaksın, ama o sözler ağzından çıktıktan sonra öyle bir rahatlayacaksın ki, keşke daha önce yapsaydım diceksin. O zaman niye bekliyorsun? Neden korkuyorsun?

Belki bu şarkıyı dinledikten sonra cesaretin gelir, kimbilir.

No Comments

Post A Comment